Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

09:52
7714 b717 390

March 11 2015

13:14
3825 d2f7 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPicki91 Picki91
13:04
8926 188e 390
Reposted fromlittlefool littlefool viabeinthe beinthe
12:55
6814 1b22 390
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaaynis aynis

March 10 2015

20:17
3098 30b2 390

tberdi:

Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe.

I Origins (2014)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahajskul hajskul
20:14
2865 7620 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly via100suns 100suns
20:06
3705 1252 390
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viainsanedreamer insanedreamer
20:04
Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałem. Twoje włosy, twoje oczy, twoje usta, twoje ciało, do którego jeszcze się nie przyzwyczaiłaś, to, jak chodzisz, uśmiechasz się, śmiejesz, to, jak policzki ci się zapadają, kiedy jesteś wściekła albo zdenerwowana, to, jak powłóczysz nogami, kiedy jesteś zmęczona. Każdy twój szczegół jest piękny. […]
Kiedy cię widzę, Świat się zatrzymuje. Zatrzymuje się i wszystko, co mi zostaje, to ty i moje oczy, które się w ciebie wpatrują. Nie ma nic więcej. Nie ma hałasu, nie ma innych ludzi, nie ma myśli ani zmartwień, i to piękne miejsce, i jesteś tylko ty. Tylko ty i moje oczy, które się w ciebie wpatrują. 

— "Milion małych kawałków" J. Frey
Reposted fromcountingme countingme via100suns 100suns
20:01
0187 4146 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsomniia insomniia
19:41
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viamaardhund maardhund
19:39
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
19:35
4383 ce2a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakatkad katkad
19:34
2288 e9f5 390
19:32
19:31
0389 4c56 390
19:30
8520 57da 390
Reposted frommeumego meumego viaaynis aynis

March 09 2015

11:05
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaMissTake MissTake

March 03 2015

15:33
15:31
6207 2369 390
Reposted fromkaraibski karaibski vialentilka lentilka
10:42
o jedną osobę jest mi 
za mało w pustym pokoju 
— Władysław Broniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl